0721 237 430 / 0724 546 093 / 021 794 5547 office@avocat4u.ro

Drept contencios administrativ

Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila adresata autoritatii publice emitente sau prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a cererii, poate sesiza instanta de contencios administrativ competent, pentru a solicita anularea, in tot sau in parte, a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale.

In mod corespunzator, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept al sau, recunoscut de lege,

Prin contencios administrativ, in sens larg, intelegem acele forme de control al legalitatii actelor administrative de autoritate, exercitat la cererea celor care se considera vatamati in drepturile lor recunoscute de lege, de catre instantele judecatoresti de contencios administrativ, de catre instantele judecatoresti de drept comun si de catre organele de jurisdictie speciala, care functioneaza in cadrul unor organe ale administratiei publice.

Cu privire la actul administrativ ce poate forma obiectul unei actiuni in contencios administrativ , s-a mai aratat si ca este necesar ca actul administrativ prin care o persoana fizica sau juridica se considera vatamata in drepturile ei trebuie sa fie un act administrativ de autoritate si pentru care legea speciala sa nu prevada o alta cale de atac.

Actul administrativ trebuie sa fie adoptat sau emis, in baza si in vederea executarii legii, de un serviciu public administrativ, investit, prin lege,cu dreptul de a adopta sau emite asemenea acte.

Practica instantelor de contencios administrative a inclus, pe parcursul timpului, in categoria litigiilor ce au ca obiect refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a rezolva o cerere referitoare le un drept recunoscut de lege si cauzele care au ca obiect refuzul comisiilor comunale pentru aplicarea legii fondului funciar nr. 18/1991 de a pune in posesie, in baza adeverintelor de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate private asupra terenurilor.

Au constituit obiectul altor cauze, refuzul autoritatilor administrative de a solutiona anumite cereri ale persoanelor fizice precum si cererea de reparare a pagubelor ce i-au fost cauzate reclamantului, fie printr-un act administrativ, de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege, precum prin faptul de a nu raspunde petitionarului in termenul prevazut de lege.

Servicii acordate:

-consultanta juridica referitoare la emiterea de acte administrative nelegale, consiliere cu privire la caile prin care pot fi atacate in justitie actele autoritatilor publice central si locale;

-analiza de acte administrative, asistare si reprezentare in cadrul procedurilor administrative prealabile prin care sunt atacate acte administrative;

-formularea de cereri de chemare in judecata impotriva organelor administratiei publice;

-consultanta juridica, asistenta si reprezentare in instanta sau in fata unor autoritati in dosarele care au ca obiect suspendarea executarii actelor administrative;

-litigii generate de solutionarea in termen legal ori de refuzul nejustificat al autoritatilor publice de solutionare a cererilor ce privesc un drept sau un interes legitim