0721 237 430 / 0724 546 093 / 021 794 5547 office@avocat4u.ro

Drept comercial

Infiintarea firmei

 

Termenul de inregistrare a societatii comerciale este de 3-7 zile de data depunerii dosarului complet.

Serviciile oferite pentru infiintarea unei societati comerciale indiferent de forma juridica solicitata:

 • Consultanta cu privire la tipul de firma dorit, daca aceasta va fi sau nu platitoare de TVA, modul de impozitare – pe venit sau pe profit, precum si alte probleme de drept comercial ce pot aparea in functie de particularitatea cazului;
 • Rezervare denumire firma;
 • Redactarea actului constitutiv al firmei, ce va cuprinde: asociati, obiect de activitate, durata, capital social, obiect de activitate, administrator, conditii de functionare, modalitate de dizolvare, lichidare, radiere, etc.;
 • Redactarea si atestarea declaratiei de administrator si a declaratiei de asociat in cadrul societatii comerciale;
 • Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere/subinchiriere);
 • Depunerea capitalului social;
 • Depunerea tuturor actelor si reprezentare in Registrului Comertului, in vederea infintarii societatii si obtinerii certificatului de inregistrare;
 • Ridicarea certificatului de inregistrare si predarea acestuia clientului.

Dupa ce ti-ai stabilit ce obiect de activitate va avea afacerea ta, urmatorul pas este sa identificam forma juridica cea mai potrivita si sa procedam la infiintarea societatii comerciale.

 

Exista mai multe tipuri de societati comerciale, dintre care cele mai cunoscute sunt:

 • Societatea cu raspundere limitata (SRL-ul)
 • Societatea pe actiune (SA-ul)

Societatea cu raspundere limitata – este forma cea mai cunoscuta forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund in limita aportului fiecaruia la capitalul social.

Conform legii, Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Societatea cu raspunderea limitata se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociati;
 • aportul unui singur asociat;
 • cu asociati persoane fizice, sau juridice (o firma poate fi asociat intr-o alta firma);
 • cu asociati cetateni romani sau straini (in Romania pot dobandi statutul de asociat persoanele fizice, sau juridice de cetatenie romana sau straina).

Documentele necesare:

 • Copie act de identitate al asociatilor/administratorului;
 • Dovada sediului social (copie act de proprietate asupra imobilului sau copie contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat); in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, va punem la dispozitie sediul social;
 • Acordul Asociatiei de proprietari (acolo unde exista asociatie de proprietari)
 • Acordul vecinilor (in cazul imobilelor cu mai multi proprietari)
 • Specimen de semnatura al administratorului

Reorganizarea firmei

 

În cadrul acestei proceduri asigurăm servicii juridice complete în sensul reprezentării în fazele anterioare deschiderii procedurii insolvenței (medieri, megocieri, eșalonări la plată, concordat preventiv, etc.) cât și în procedurile judiciare din instanță, fie că sunteți creditor sau debitor.

Impreună cu dvs. elaborăm planul de restructurare pentru fi propus spre aprobare creditorilor relevanţi, plan care să permită continuarea activităţii societății dvs. şi acoperirea totală sau parţială a obligaţiilor acestora.

În urma negocierilor planul de restructurare poate include:

– modalitatea de continuare a activitățiiș

– valorificarea unor active;

– modificarea termenelor de plată a creanţelor;

– remiteri de datorie;

– obținerea de capital / finanțare suplimentară;

– constituirea de garanţii;

– conversia creanţelor în acţiuni;

– implementarea strategiei de management a debitorului.

Insolventa firmei

Dispunem de o echipa de profesionisti specializati in insolventa, care cunosc bine si sunt capabili sa inteleaga diferitele tipuri de contracte si afaceri, oferind astfel asistenta juridica de specialitate atat debitorilor cat si creditorilor.

Deschiderea / contestarea sau incheierea procedurii insolventei

Asiguram asistenta şi ii reprezentam pe clienti in legatura cu introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolventa şi declararea insolventei debitorilor. In situatia in care clientii noştri fac obiectul unei cereri de insolventa introdusa de creditori, le oferim asistenta juridica in vederea contestarii cererii şi a evitarii intrarii in insolventa, sau a incheierii procedurii de insolventa.

Recuperarea datoriilor in cadrul procedurii de insolventa

Pe parcursul procedurii de insolventa, oferim clientilor noştri (creditori) asistenta juridica necesara in vederea declararii creantelor la cererea lichidatorului şi a sustinerii acestora in caz de contestare.

Asistenta pe parcursul procedurii de insolventa

Asistenta oferita clientului presupune printre altele insotirea clientului in orice faza a procedurii insolventei, oferirea de consultanta cu privire la drepturile specifice şi evaluarea nivelului posibilul de implicare in derularea procedurii de insolventa. Asistam şi reprezentam clientii la toate nivelurile şi pe langa toate autoritatile competente.

Firmele care au dificultati financiare majore şi sunt in situatia de incapacitate de plata trebuie sa ceara intrarea in insolventa, pentru a se proteja de toate pretentiile pe care creditorii le emit.

Societatile ajung in stare de insolventa din diverse motive, precum caderea pietei, fara nici un fel de vina din partea managementului, insa, din pacate, de cele mai multe ori, societatile ajung in stare de insolventa din cauza unui management defectuos.

Din pacate in multe cazuri, insolventa este folosita de catre unii creditori, cu scopul de a-şi recupera mai repede unele datorii.

Experienta noastra, acumulata in prestarea activitatilor specifice gestionarii procedurilor din domeniul insolventei comerciale a permis asigurarea unui nivel profesional remarcabil in domeniul de referinta.

Societatea beneficiaza de prestatiile unui colectiv de lucru compus din 10 persoane, precum si de colaborarea permanenta a unui grup de practicieni in insolventa, avocati, consilieri juridici si experti colaboratori, care au experienta practica indelungata.

Pentru fiecare proiect in parte, societatea desemneaza personal specializat, in functie de complexitatea si de volumul de munca necesar.

Echipa de lucru desemnata pentru fiecare proiect aflat in lucru, urmareste realizarea tuturor actelor si operatiunilor prescrise in normele de reglementare, activitatea in echipa si colaborarile cu ceilalti specialisti fiind guvernate de principiul legalitatii, eficientei muncii si profesionalismului remarcabil.

Scopul urmarit de societate in gestionarea procedurilor aflate in portofoliu consta in diminuarea efectelor economice determinate de starea de insolventa, aplicarea unei strategii de lucru apta sa gestioneze situatiile de criza si sa accelereze procedurile economice si legale, astfel incat recuperarea creantelor sa fie rapida si integrala.

Servicii:

 • Consultanta, asistenta juridica si reprezentare a debitorilor a caror intreprindere se afla in dificultate, fara a fi in stare de insolventa: redactarea cererii de numire a mandatarului ad-hoc in procedura concordatului preventiv; negocierea, elaborarea si realizarea concordatului preventiv;
 • Concepere si completare cerere privind deschiderea procedurii de insolventa;
 • Redactare cerere de inregistrare a creantelor in procedura insolventei;
 • Redactare contestatie la tabelul preliminar/definitiv al creantelor;
 • Redactare contestatie la cererea de deschidere a procedurii de insolventa;
 • Asistenta juridica privind anularea actelor frauduloase;
 • Acordarea asistentei juridice pe intreaga durata a procedurii insolventei in procedura reorganizarii judiciare si in procedura falimentului;
 • Redactare cerere – privind actiunea de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere, culpabile de starea de insolventa a debitorului persoana juridica.

Datorita calitatii de practician in insolventa detinuta de avocatii nostrii si datorita aptitudinilor de negociere si conciliere, firma noastra va poate sustine afacerea in perioade dificile prin consultanta legala si financiara.

Raspunderea administratorilor unei societati

Administratorul unei societati isi asuma multe obligatii a caror nerespectare poate avea consecinte grave pentru patrimoniul lui sau chiar, in cazuri exceptionale, pentru libertatea lor.  Administratorii raspund pentru toate obligatiile prevazute in dispozitiile legale sau in actul constitutiv.

Conditiile angajarii raspunderii administratorilor

Administratorii raspund fata de societate pentru nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la atributiilor lor, precum si pentru nerespectarea obligatiilor care le-au revenit in baza mandatului incredintat de catre actionari, prin actul constitutiv sau prin hotărâri ale adunărilor generale.

Conditiile angajarii raspunderii administratorilor sunt urmatoarele:

 1. Incalcarea unei dispozitii legale, a unei prevederi a actului constitutiv sau a adunarii generale a actionarilor.
 2. Existenta unui prejudiciu.
 3. Existenta unei culpe a administratorului.

Raspunderea solidara a administratorilor

Raspunderea administratorilor poate fi individuala sau solidara, in functie de obligatiile ce trebuie respectate.

Administratorii raspund solidar pentru: realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi, existenţa reală a dividendelor plătite, existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere, exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale, stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică cenzorilor sau auditorilor financiari.

Administratorii sunt personal şi solidar răspunzători pentru operaţiunile pe care le-au întreprins dupa momentul dizolvarii dar si pentru pagubele produse de catre directorii societatii sau de personalul angajat. 

Actiuni necesare exonerarii de raspundere

 • sa se opuna deciziilor in cadrul sedintelor consiliului de administratie, cerand totodata consemnarea impotrivirii lor in registrul deciziilor consiliului de administratie
 • sa comunice impotrivirea lor, in scris, cenzorilor sau auditorilor financiari.
 • Administratorii care au lipsit de la sedintele consiliului de administratie, pot fi exonerati de raspundere pentru deciziile luate la sedintele respective, daca isi manifesta in termen de o luna impotrivirea fata de masurile in cauza prin consemnarea in registrul sedintelor consiliului si prin instiintarea, in scris, a cenzorilor sau auditorului financiar.

Actiunea in raspundere

Actiunea in raspundere impotriva administratorilor este o actiune sociala, reprezentand o prerogativa a adunarii generale a actionarilor, conform art. 155 alin. 1. Aceasta concluzie rezida din  principiul potrivit caruia adunarea generala a actionarilor este insasi societatea.

Introducerea actiunii in raspundere este obligatorie pentru societate pentru ca este „singurul mijloc de a determina abandonarea modului de lucru deficitar sau fraudulos al administratorilor.”

Hotararea privind introducerea unei actiuni in raspundere poate fi luata, indiferent daca aceasta problema figureaza sau nu pe ordinea de zi, conform art. 155 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.O asemenea solutie se impune datorita faptului ca ordinea de zi este stabilita, de regula, de catre administratori, iar acestia nu ar include niciodata pe ordinea de zi introducerea in justitie a actiunii in raspundere.

Actionarii vor decide asupra introducerii actiunii in raspundere in conditiile de majoritate prevazute de lege pentru adunarea generala ordinara, in cadrul art. 112, chiar daca acest vot se solicita in cadrul unei adunari generale extraordinare.

Actionarii trebuie sa voteze secret asupra introducerii actiunii in raspundere, in conformitate cu dispozitiile art. 130 alin. 2 care prevad in mod expres acest tip de vot pentru orice hotarare referitoare la raspunderea administratorilor.

Adunarea generala va decide, tot cu majoritatea ceruta de lege pentru adoptarea hotararilor AGA, si asupra persoanei insarcinate sa promoveze actiunea in raspundere.

Legea societatilor comerciale prevede si un caz special in care administratorii pot fi trasi la raspundere, desi, aparent, actele lor au fost incuviintate de catre adunarea generala. Astfel, in art. 186 se prevede ca aprobarea situaţiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acţiunii în răspundere împotriva administratorilor, directorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari. Prin notiunea de aprobare a situatiilor financiare trebuie inteleasa si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, in opinia majoritara din doctrina Termenul de prescriptie al actiunii in raspundere este, potrivit normelor de drept comun din cadrul art. 3 alin. 1 al Decretului nr. 167/1958 aplicabile drepturilor de creanta, de trei ani.

Efectele introducerii actiunii in raspundere de catre adunarea generala

In cazul in care adunarea generala hotaraste declansarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, acestia sunt considerati demisi din functie, adunarea generala fiind nevoita sa procedeze la inlocuirea lor, eventual chiar in cadrul aceleiasi sedinte.(art. 155 alin. 4).

Incetarea de drept a mandatului administratorilor, in conditiile art. 155 alin.4 din Legea nr. 31/1990, are natura juridica a unei  sanctiuni, aplicate de adunarea generala administratorilor prezumati a fi creat prejudicii societatii.

Exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, direct de catre actionari. Conditii.

Cazurile in care administratorii unei societati sunt trasi la raspundere in urma votului adunarii generale a actionarilor tin mai mult de literatura juridica decat de practica judiciara. In general, actiunile in raspundere impotriva administratorilor unei societati sunt intentate de catre actionarii minoritari ai acesteia, in temeiul dat de art. 157 din Legea nr. 31/1990.

Actiunea introdusa de un actionar (sau un grup de actionari) in temeiul art. 157 este o actiune sociala, calitate procesuala activa avand societatea ce va fi reprezentata in proces de catre actionarul/actionarii respectiv. Petitul actiunii introductive trebuie sa contina textul „ Subscrisa SC XY, cu sediul in … , reprezentata de AB, in calitate de actionar”; pentru a se evita situatia absurda ca actionarul care a introdus actiunea sa nu fie instiintat cu privire la termenele acordate in dosar, in cazul citarii societatii la sediul social, este necesar ca sa se foloseasca institutia „sediului ales”, la o adresa la care are acces actionarul respectiv.

Acest text de lege impune doua conditii pentru ca actiunea sociala in raspundere impotriva administratorilor sa poata fi exercitata de orice actionar: administratorii sa incheie un act juridic vatamator pentru societate si societatea sa nu actioneze pentru recuperarea prejudiciului din cauza pozitiei detinute de administratorii respectivi.

Notiunea de act juridic trebuie in mod obligatoriu extrapolata si la faptele juridice cauzatoare de prejudicii. De pilda, in cazul in care un administrator face o plata nedatorata catre un tert, prejudiciind prin acest fapt juridic stricto sensu societatea si savarsind chiar infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 272 din Legea nr. 31/1990, ar fi absolut nejustificat sa nu se recunoasca dreptul la actiunea in raspundere oricarui actionar al societatii respective.

Din aceste considerente, apreciem ca orice actionar al societatii prejudiciate poate introduce in temeiul art. 157 o actiune in raspundere impotriva administratorilor, pentru orice fapt sau act juridic al acestora.

O reglementare viitoare a aspectelor legate de actiunea in raspundere, realizata in spiritul guvernarii corporative, ar trebui sa inlature orice echivoc legat de indreptatirea unui actionar minoritar de a introduce o actiune in raspundere impotriva administratorilor vinovati de producerea prejudiciului.Atat sistemul de drept american, cat si cel francez si, probabil foarte curand cel european, prevad existenta unei actiuni directe a actionarului minoritar impotriva administratorului ce a creat prejudiciul.

Pe de alta parte, apreciem ca nu este o conditie obligatorie supunerea problemei introducerii actiunii in raspundere spre dezbatere adunarii generale.

In practica, este posibil ca adunarea generala a actionarilor sa nu fie convocata de catre administratori chiar din dorinta de a se evita supunerea la vot a intentarii actiunii in raspundere. Reamintim ca, potrivit art. 157, oricare dintre actionari poate introduce actiunea in justitie, iar conform art. 119 alin. 1, convocarea adunarii generale este obligatorie doar daca a fost ceruta de un actionar semnificativ, ce are detineri de peste 10% din capitalul social. Daca ar fi obligatorie supunerea prealabila a introducerii actiunii votului adunarii generale, atunci un actionar nesemnificativ (care detine sub 10% din capitalul social) nu ar putea sa introduca niciodata o actiune in justitie, avand drept obiect angajarea raspunderii administratorilor, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 157.

In opinia noastra, pentru a se dovedi inactiunea societatii fata de recuperarea prejudiciului creat de administratorii societatii este suficienta formularea unei cereri adresate consiliului de administratie, de catre actionarul interesat, in vederea convocarii unei adunari generale care sa aiba pe ordinea de zi introducerea actiunii in raspundere impotriva administratorilor. Daca adunarea generala nu este convocata si societatea nu intreprinde nici o masura pentru a se recupera pagubele, este evident ca pasivitatea societatii se datoreaza „pozitiei detinute” de administratori, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 157 din Legea nr. 31/1990.

Cazuri de exercitare a actiunii sociale in raspundere impotriva administratorilor de catre orice actionar, conform art. 157

Problema principala in acest caz este de a dovedi ca inactiunea societatii in recuperarea prejudiciului se datoreaza pozitiei detinute de administratori.Odata dovedit acest aspect, nu poate fi opusa cu temei reclamantului nici inadmisibilitatea actiunii, nici lipsa calitatii procesuale active si nici lipsa calitatii de reprezentant.

Consideram ca ne aflam in prezenta unei influente determinate exercitate de catre administratori asupra adunarii generale, in spiritul art. 157 din Legea nr. 31/1990 in urmatoarele cazuri, mentionate nelimitativ, cu titlu de exemplu:

a)Administratorii/administratorul  detin/detine  pachetul majoritar de actiuni la societatea pe care o administreaza si isi exprima votul in cadrul adunarii generale a actionarilor chemata sa se pronunte asupra introducerii actiunii in raspundere, votand, chiar in secret, impotriva intentarii acestei actiuni. In aceasta situatie avem de-a face si cu o incalcare a dispozitiilor art. 126 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, care interzice administratorilor sa voteze in orice situatie in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Impiedicarea societatii de a actiona intervine si in cazul in care administratorul detine pachetul majoritar de actiuni la actionarul majoritar, daca este acesta persoana juridica.

Este cazul cel mai evident de impiedicare a societatii sa actioneze in vederea recuperarii prejudiciului, survenita din partea unei persoane care indeplineste si functia de administrator, dar are si calitatea de actionar majoritar. Alti autori (S.Carpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., ed. 2002, p.378) au mers chiar pana acolo incat au afirmat ca, in acest caz, problema unei actiuni in raspundere nu se pune, intrucat actionarul majoritar-administartor este inlaturat de la vot. Practica insa demonstreaza ca actionarii majoritari, asumandu-si si functia de administratori, ignora cu buna stiinta prevederile Legii societatilor comerciale si isi exprima in cadrul adunarii generale votul in privinta unor probleme ce vizeaza in mod direct administratia lor.
b) Actionarul majoritar este sot, ruda sau afin cu unul dintre administratori sau, daca este persoana juridica, este controlat de catre sotul, ruda sau afinul administratorului.
c) Actionarul majoritar a avut votul decisiv in adunarea generala in care au fost numiti administratorii respectivi. Daca actionarul majoritar care a votat impotriva introducerii actiunii in raspundere a contribuit prin votul sau in mod decisiv la numirea administratorilor a caror raspundere se cere a fi angajata, se prezuma ca este de coniventa cu acesti administratori care indeplinesc politica sa decizionala. Chiar daca aparent ar suferi si el un prejudiciu, intrucat societatea la care este actionar majoritar a fost pagubita, avantajele sale se pot manifesta in mod indirect, spre exemplu prin crearea de beneficii in patrimoniul altor societati pe care le controleaza.
d) Administratorul exercita o influenta asupra actionarului majoritar, furnizandu-i informatii cu tendinta, ca de exemplu aceea in sensul ca introducerea unei actiuni in raspundere ar avea drept efect scaderea credibilitatii societatii pe piata (idem, p.378)

Un caz special al dreptului oricarui actionar de a introduce actiunea in raspundere impotriva administratorilor este acela prevazut de art.241 alin. 3 din Legea nr. 297/2004. In cazul in care administratorii unei societati incheie acte de dispozitie sau de administrare, cum ar fi inchirierea sau leasingul, pe o perioada mai mare de un an, daca valoarea contractelor respective depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele, la data încheierii actului juridic, fara aprobarea adunarii generale extraordinare, ei sunt raspunzatori de prejudiciile create societatii.

In acest caz, oricare dintre actionarii societatii poate cere instantei anularea actului respectiv si urmarirea administratorilor pentru prejudiciul cauzat societatii.

Din formularea art. 241 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital rezulta fara putinta de tagada ca este conferita calitate procesuala activa direct actionarului care introduce actiunea in justitie. Ca atare, el nu va mai figura drept reprezentant al societatii prejudiciate, ci va sta in justitie in nume propriu.

Recuperari creante

Recuperarea creantelor reprezinta un domeniu de mare importanta in afacerile curente ale fiecarei companii, care “aduce banii inapoi” si ajuta societatea comerciala sa isi continue activitatea zilnica.

Activitatea de recuperare se exercită atât pe cale amiabilă,prin concilieri,medieri.
In prima etapa se incerca recuperarea creantei pe cale amiabila sens in care se va proceda la identificarea debitorului si verificarea starii de solvabilitate a acestuia, precum si a bunurilor acestuia.

Dupa identificare se va proceda la notificarea acestuia  pentru achitartea debitului, prin intermediul executorului judecatoresc/ sau prin posta.

Daca, in urma demersurilor de rezolvare pe cale amiabila, in termen de 15 zile de la data primirii convocarii la conciliere, debitorul nu reactioneaza pozitiv la solicitarile noastre, vom demara procedura litigioasa de recuperare a creantei datorate, urmata de executarea silita a acestuia.

Executarea silita implica urmarirea bunurilor mobile si imobile, dar si oprirea conturilor bancare ale debitorului dumneavoastra pana la concurenta creantei pe care o aveti de recuperat.

Achizitii publice

Am castigat o reputatie in domeniul achizitiilor publice si a parteneriatelor public private. Avocatii nostri au consiliat o larga varietate de investitori privati, cu privire la toate aspectele implicate de derularea proiectelor de achizitii publice si parteneriate public-private. Firma noastra a reprezentat cu succes clienti care au contestat diferite proceduri de achizitii publice in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sau a instantelor judecatoresti competente.

Serviciile juridice prestate de firma noastra de avocatura pentru participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de parteneriat public-privat includ, fara a se limita la:

 • Consultanta juridica generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice;
 • Identificarea oportunitatilor de afaceri din SEAP si din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Analiza documentatiilor de atribuire si identificarea eventualelor incalcari ale legislatiei nationale sau comunitare;
 • Redactarea solicitarilor de clarificari;
 • Formularea contestatiilor si a plangerilor, in conformitate cu legislatia achizitiilor publice;
 • Asistenta referitoare la pregatirea documentelor de calificare;
 • Consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare;
 • Redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare, precum si consultanta juridica aferenta negocierii si semnarii acestora;
 • Redactarea eventualelor obiectii la contractele de achizitie publica propuse in cadrul documentatiilor de atribuire;
 • Reprezentare/asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanta privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achizitii publice;
 • Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica si de parteneriat public-privat.

Colaboram cu societati de avocatura cu expertiza in domeniul achizitiilor publice din alte state membre UE, pentru a oferi servicii integrate clientilor nostri care participa la proceduri de achizitie publica organizate de autoritati contractante din alte state membre UE.

Insolventa debitorului

Determinam impreuna cu dvs. starea de insolventa a firmei si propunem urmatoarele solutii juridice:

 • Prevenirea starii de insolventa. Concordatul preventiv si mandatul ad-hoc
 • Reorganizarea si administrare judiciara
 • Faliment si lichidare judiciara
 • Lichidare voluntara
 • Recuperarea creantelor
 • Administrarea speciala

Prevenirea starii de insolventa

In cazul in care sunteti in dificultate, fara a va afla in stare de insolventa, este indicat sa solicitati sprijinul pentru prevenirea starii de insolventa, in vederea continuarii activitatii economice, prin: 

 • renegocierea directa a creantelor cu creditorii dvs.
 • numirea unui mandatar ad-hoc, existand astfel posibilitatea sa se obtine reesalonari, reduceri de datorii, modificari/denuntare de contracte, restructurari/reduceri de personal;
 • incheierea unui concordat preventiv, prin care se stabilesc masuri de restructurare, modalitati de finantare si sustinere a masurilor de restructurare, etc.

 

Reorganizarea si administrare judiciara

– continuarea exploatarii dupa deschiderea procedurii;
– depistarea cauzelor insolventei;
– analiza modului de conducere a activitatii curente a debitorului aflat in insolventa;
– redactarea planului de reorganizare si urmarirea implementarii planului de reorganizare;
– analiza contractelor in curs de executie;
– modalitati de valorificare a bunurilor;
– incheierea de tranzactii;

Lichidarea voluntara

Procedura de lichidare amiabila la initiativa si sub controlul asociatilor persoanei juridice este posibila doar atunci cand societatea nu are datorii catre terti.

Asociatii pot hotari dizolvarea si lichidarea societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Asociatii pot hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati.

In lipsa acordului asociatilor privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii judiciare.

 

Administrarea speciala

Dupa deschiderea procedurii insolventei, oferim servicii de consultanta si/sau reprezentare, in vederea reprezentarii intereselor societatii si a actionarilor/asociatilor, in actiuni dintre care exemplificam:

 • exprimarea intentiei debitorului de a intra in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan;
 • participarea, la judecarea actiunilor deschise pentru anularea actelor frauduloase, a transferurilor cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor;
 • formularea de contestatii in cadrul procedurii insolventei;
 • propunerea unui plan de reorganizare;
 • administrarea activitatii debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, dupa confirmarea planului;
 • participarea la inventar dupa intrarea in faliment, primirea raportului final si a bilantului de inchidere si participarea la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului;
 • primirea notificarii inchiderii procedurii.